Tianshui Great Wall Fruit Juice & Beverage Co., Ltd (Head Office)

Address: Xiaquwan Hi-tech Industrial Zone, Maiji District, Tianshui, China

Postcode: 741024

Tel: +86-938-2690503

Fax: +86-938-2690506

MSN: Xiaoxia_wh2008@hotmail.com

MSN: win2win4us@hotmail.com

Email: greatwall_juice@yahoo.com.cn

 

 
Copyright © 2008 Greatwall-juice.com Tianshui Greatwall Fruit Juice & Beverage Group Co.,Ltd All rights reserved